Kontaktirajte nas

Ured SAVEZA ROMA REPUBLIKE HRVATSKE "KALI SARA"

SUZANA KRČMAR, predsjednica udruge SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
“KALI SARA”
00385 (0)1 8887 673
predsjednik@kalisara.hr
00385 (0)95 826 5806
ANDREA ŠIMEK, tajnica udruge SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ “KALI SARA”
00385 (0)1 8887 673
tajnik@kalisara.hr
00385 (0)95 826 5806
IVANA KARAMARKO, projekt koordinatorica udruge SAVEZ ROMA U REPUBLICI HRVATSKOJ “KALI SARA”
00385 (0)1 8887 673
ivana.karamarko@kalisara.hr
00385 (0)95 826 5806