Pravila privatnosti


IZJAVA O PRIVATNOSTI

Prikupljanje podataka
1.1 Ovom Izjavom o privatnosti ( Privacy Statement ) kao SRRH “KALI SARA”, želimo potvrditi da su nam sve informacije vezane uz Vaše osobne podatke izuzetno važne i da zaštitu Vaših osobnih podataka smatramo vrlo ozbiljnom i tome pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u Uredbom o zaštiti osobnih podataka ( EU 2016/679) te pripadajućem Zakonu o provedbi Uredbe u RH.
1.2 Također, ovom Izjavom o privatnosti informiramo Vas o načinu prikupljanja Vaših osobnih podataka u interakciji preko slušanja Radio Kali Sare, posjeta našoj WEB stranici, korištenja naše mobilne aplikacije i društvenih mreža, sudjelovanja u našim promotivnim projektima i nagradnim igrama ili bilo kojim drugim načinom na koji nam možete ustupiti vaše osobne podatke. Ovom izjavom definiramo način prikupljanja , korištenja i obrade, čuvanja, promjene i brisanja Vaših osobnih podataka kao i mogućnost kako da s nama stupite u kontakt u svezi bilo kojeg pitanja ili ostvarenja Vaših prava obzirom na Uredbu.
1.3 Ova Izjava o privatnosti ne odnosi se na web stranice i web providere, aplikacije ili tele operatere (treće strane) čije usluge (besplatni telefon 0800 ili sms porukator) povremeno možemo koristi u svrhu realizacije programskih sadržaja, nagradnih igara i drugih promotivnih projekata koji će Vaše osobne podatke štiti svojim Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka a koje svakako savjetujemo da pročitate.
1.4 Prema svim podacima kojima pristupamo ili obrađujemo postupamo sa povjerljivošću i svrhom, te najvišim sigurnosnim standardima. Za obradu podataka ( Voditelj obrade ) odgovoran je:

SRRH “KALI SARA”
Pavla Hatza 23/5, 10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel: +385 (0)1 8887 673
e-mail : [email protected]
Za sve upite i ostvarenja Vaših prava u dijelu Opće Uredbe i zaštite osobnih podataka kontakt e-mail adresa je : [email protected] ili putem telefona: +385 (0)1 8887 673.

Zašto smo usvojili Pravila privatnosti
2.1 Politika Privatnosti postoji i usvojena je kako bi osigurali da je SRRH “KALI SARA” usklađen sa zahtjevima:
• Važeće zakonske regulative za zaštitu i obradu osobnih podataka;
• zaštite svih osobnih podataka s kojima dolazimo u kontakt;
• Otvorenost i transparentnost prema svim korisnicima i ispitanicima o tome kako prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo osobne podatke;
• Umanjenja rizika povrede osobnih podataka;
• Edukacija i informiranja svih naših slušatelja i ispitanika;
• Povećanje transparentnosti obrade osobnih podataka i komunikacije

2.2 Pravne osnove za obradu osobnih podataka regulirane su Općom Uredbom o zaštiti podataka ( EU 2016/679) te Zakonom o provedbi Uredbe u RH i one su sljedeće:

kada ste nam dali Vaš pristanak za obradu (privola),
kada je to potrebno za sklapanje ili izvršavanje ugovora,
u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza,
u svrhu legitimnih interesa SRRH “KALI SARA” u odnosu na vaša prava glede zaštite osobnih podataka,
kada je to potrebno u pravne svrhe.

Vrste osobnih podataka i obrada
3.1 Obrada osobnih podataka je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka (automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima ) što podrazumijeva: prikupljanje , bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje

Prikupljanje podataka
5.1 U okviru poslovanja SRRH “KALI SARA” prikupljamo osobne podatke na različite načine, sukladno svrsi:
a) slušatelji (Vaše osobne podatke prikupljamo putem putem elektroničke pošte, izravnim telefonskim kontaktom, putem društvenih mreža (Facebook, LinkedIn), putem aplikacije, web obrasca ili nekim drugim oblikom izravne komunikacije).
b) poslovni partneri i treće strane (Vaše podatke prikupljamo temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji i poslovnoj komunikaciji).
c) kandidati za zaposlenje (Vaše osobne podatke prikupljamo temeljem Vaše prijave na objavljeni oglas o potrebi za novim djelatnicima).

5.2 Informacije koje tako prikupimo u obimu mogu biti različite, ovisno o gore navedenom razlogu (nagradna igra, komentari u programu, sudjelovanje u promotivnim projektima koje organiziramo i sl.) a mogu sadržavati isključivo temeljne osobne podatke ili dio tih podataka neophodan za navedenu srhu. U svim slučajevima vodimo računa o načelima obrade osobnih podataka definiranih Uredbom a posebno u dijelu primjerenosti, relevantnosti i ograničenosti u odnosu na svrhu ( Članak. 5. EU Opća Uredba o zaštiti podataka, „ Načela obrade osobnih podataka „.)
5.3 Vašim dobrovoljnim sudjelovanjem u našem programskom sadržaju putem svih naših komunikacijskih kanala (elektroničke pošte, putem društvenih mreža, telefonskim kontaktom ili mobilnih aplikacija za komunikaciju ( npr. WhatsApp, Viber, Signal i sl. )) smatramo da ste nam dali privolu za obradu osobnih podataka sukladno ovoj Izjavi, te time imamo legitimni interes za obradu podataka za navedenu svrhu programskog sadržaja ili redovitog odvijanja programa Radio Kali Sare.
5.4 Bilo koje osjetljive informacije nisu predmet našeg interesa kao nakladnika programa i nećemo ih prikupljati bez Vašeg izričitog odobrenja. Stoga Vas molimo da nam ne dajete one osobne podatke ili osjetljive informacije za koje ne želite da ih prikupljamo putem naših komunikacijskih kanala.
5.5 Postoji mogućnost da ćemo dio informacija o Vama dobiti i preko trećih strana poput linkova na vaše društvene mreže ili javno dostupne informacije.
5.6 Postoji mogućnost prikupljanja kontakt informacija o nekim trećim stranama ili osobama. Ako kroz programske sadržaje i situacije (npr. nagradne igre) budete upitani da pružite informacije o nekim drugim vama poznatim osobama, lijepo Vas molimo da one o tome budu informirane i da postoji suglasnost da ih se kontaktira, odnosno da su upoznati za što se koriste njihovi osobni podaci.
5.7 Postoji mogućnost i prikupljanja informacija koje ne ulaze u kategoriju osobnih podataka jer ne postoji mogućnost povezivanja tih informacija s Vama ili nekim drugim ispitanikom. Na primjer, postoji mogućnost sudjelovanja u anonimnim anketama, prikupljanja geo-lokacijskih informacija vezanih uz promet, kompjuterskih i komunikacijskih informacija te statističkih informacija o posjetu web stranicama ili mobilnoj aplikaciji, te drugim standardnim web log informacijama. Te će se informacije koristiti isključivo za potrebe statistike i/ili programskih sadržaja.
5.8 Na našoj Internet stranici koristimo cookies , tzv. „ kolačiće“, koji pohranjuju određene informacije odnosno podatke. Naša internet stranica koristi tehnički potrebne kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje web stranice. Svi podaci prikupljeni preko kolačića koriste se isključivo za bolju funkcionalnost rada web stranice i statističku analitiku te ne identificiraju osobne podatke. Naravno, uporabu kolačića možete i isključiti ali to može dovesti do ograničene funkcionalnosti i može utjecati na prikaz sadržaja i pristupačnost web stranice. Više možete pročitati u našoj Politici korištenja kolačića.

6. Društvene mreže i obrada osobnih podataka
6.1 U svojem poslovanju i realizaciji programskih sadržaja Radio Kali Sara može koristiti i društvene mreže za komunikaciju sa slušateljima kao i za realizaciju određenih sadržaja ili promotivnih projekata.
6.2 Radio Kali Sara, se sukladno ovoj Izjavi o Privatnosti obvezuje koristiti prikupljene osobne podatke putem društvenih mreža samo za one svrhe koje su navedene i komunicirane putem kanala društvene mreže SRRH “KALI SARA” i u onoj mjeri koliko je to nužno za navedenu svrhu i nije odgovoran za korištenje i obradu osobnih podataka od strane Društvene mreže za neke druge svrhe.

Svaka društvena mreža ili aplikacija ima svoju Politiku privatnosti i korisnici iste su njenim korištenjem dali svoju privolu na obradu osobnih podataka.
6.3 Ukoliko tijekom korištenja društvene mreže Radio Kali Sara korisnik objavljuje neke osobne podatke, u dijelu objave istih preporuka je koristiti izravnu poruku, radije nego javnu objavu (public messaging). Svaka objava osobnih podataka koje korisnik javno dijeli na društvenoj platformi je njegova osobna odgovornost.

6.4 Administrator stranice društvene mreže SRRH “KALI SARA” povremeno može izbrisati ( tamo gdje je to moguće ) one osobne podatke ili poruke korisnika za koje se može smatrati da su ih objavili greškom, slučajno ili nesvjesni posljedice takve javne objave te ih uputiti u tom slučaju na slanje izravnih a ne javnih poruka.

7. Svrha korištenja i prikupljanja podataka
7.1 Prikupljene osobne podatke koristit ćemo isključivo u svrhu za koju smo dobili privolu ili imamo legitimni interes za obradu ( osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka ) ili postoji zakonska osnova za obradu a to podrazumijeva:
Za poboljšanje kvalitete naše usluge i kvalitetniju realizaciju programa
Za sudjelovanje u nagradnim igrama , promocijama i kampanjama
Za sudjelovanje u programskim sadržajima ( komentari , ankete )
Za poboljšanje sadržaja na našim web stranicama i društvenim mrežama
Za dopunjavanje i ispravljanje Vaših osobnih podataka i održavanje i unapređenje kontakta s Vama
Za mogućnost kontakta s vama temeljem Vaših prijedloga, pohvala , pritužbi i drugih upita
7.2 Prikupljeni podaci neće se prosljeđivati trećim stranama (niti izravno niti preko drugih zastupnika) osim ako to nije drugačije regulirano Ugovorom s trećom stranom i uz Vaš izričiti pristanak ( privola ).
7.3 Ako zbog potrebe programa i programskih sadržaja imamo namjeru dodatno obrađivati osobne podatke u svrhu koja je različita od one za koju su osobni podaci prikupljeni, prije dodatne obrade upoznat ćemo Vas o novoj svrsi obrade te Vam pružiti sve relevantne informacije i tražiti Vaš pristanak.
7.4 Prikupljeni podaci služite će i za kontakt s vama kako bi ostvarili svoja prava kroz nagradne igre. Postoji mogućnost kontaktiranja kako bi Vas upoznali s novim usluga ili programskim sadržajima. To može biti putem telefona, društvenih mreža ili elektroničkom poštom ali samo ako ste naveli da to želite ( Vaša privola ) . Ističemo da u svakom trenutku možete povući svoju privolu koju ste dali na način opisan pri kraju ove Izjave.
7.5 Ako se ukaže potreba za jednostavnijom realizacijom postupaka preuzimanja nagrade osvojenih u nagradnim igrama postoji mogućnost da vas, uz vaš izričiti pristanak, kontaktiraju treće strane (naši klijenti i poslovni partneri s kojima je realizirana nagradna igra).
7.6 Ako Vaš poziv u program sadrži uvredljiv ili neprimjeren sadržaj, Vaši podaci biti će sačuvani i snimljeni te postoji mogućnost blokiranja poziva kako bi se spriječili mogući novi incidenti, sukladno sigurnosti obrade i odredbama Opće uredbe.
7.7 postoji mogućnost otkrivanja Vaših osobnih podataka u skladu sa zakonskim odredbama, odnosno ukoliko postoji zahtjev za istim od strane određenih državnih tijela koji je u skladu sa zakonom (policija, sudstvo).

Maloljetne osobe i zaštita osobnih podataka
Jasno naglašavamo da ne prikupljamo a samim time i ne obrađujemo bilo kakve osobne podatke maloljetnih osoba bez privole i odobrenja roditelja odnosno zakonskog zastupnika. Maloljetne osobe mogu slobodno posjetiti našu web stranicu odnosno naše društvene mreže, ali pružanje bilo kakvih osobnih podataka mora biti uz privolu roditelja ili zakonskog zastupnika. Eventualni podaci koji su prikupljeni bez naše svjesne namjere, temeljem zahtjeva roditelja ili pravnog zastupnika bit će stavljeni na uvid i izbrisani.

Pravo uvida, ispravke i povlačenje privole
9.1 U svakom trenutku imate pravo podnijeti zahtjev za uvid u osobne podatke koji su kod nas pohranjeni. Imate pravo ispravke, dopune ili brisanja osobnih podataka kada su nepotpuni, netočni ili neažurni. Ukoliko to želite, dovoljno je uputiti zahtjev na navedenu kontakt adresu Voditelja obrade osobnih podataka ( pismeno ili putem e-mail poruke ) a koja je navedena u nastavku ove Izjave.
9.2 U svakom trenutku imate pravo odustati od dane Privole za obradu Vaših osobnih podataka. Dovoljno je poslati zahtjev na dolje navedenu adresu. Povlačenje privole ne utječe na obradu osobnih podataka koju je Voditelj obrade dužan izvršavati na temelju prisilnih propisa. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka na temelju Privole prije njezina povlačenja. Povlačenje Privole treba biti u pisanom obliku, jasno i nedvosmisleno, upućeno na adresu Voditelja obrade.
9.3 Prije pristupa podacima za svaki ćemo zahtjev utvrditi identitet podnositelja zahtjeva i opravdanost samog zahtjeva. U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere Vašeg identiteta. Ukoliko smo zakonski obavezni odbiti Vaš zahtjev o tome ćemo Vas obavijestiti kao i o razlozima odbijanja.
9.4 Svi vaši zahtjevi, ukoliko su poslani temeljem navedenih uputa, biti će zaprimljeni i obrađeni sukladno našem Pravilima i Pravilima Uredbe. To služi zaštiti Vaših prava. Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi Vaš zahtjev.
9.5 Možda će postojati slučajevi i situacije kada nećemo moći udovoljiti Vašem zahtjevu da pristupite uvidu u Vaše osobne podatke jer bi to potencijalno ugrozilo privatnost drugih osoba ili bi ugrozilo mogući Ugovor o povjerljivosti. U tom slučaju u potpunosti ćemo objasniti i obrazložiti razloge odbijanja.

Sigurnost i način obrade
10.1 Utvrdili smo načela sigurnosti informacijskog sustava SRRH “KALI SARA”, te smo postavili osnovne odrednice koje primjenjujemo u svim dijelovima poslovanja a njihovom primjenom osiguravamo razinu sigurnosti informacijskog sustava i zaštite osobnih podataka. Vaši osobni podaci obrađivani su na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost, uključujući i zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom spomenutih organizacijskih i tehničkih mjera, protokola i procedura.

10.2 Vaši osobni podaci biti će zakonito, pošteno i transparentno obrađivani i neće biti obrađivani na način koji nije u skladu sa svrhom navedenom u ovoj izjavi odnosno Općom Uredbom.
10.3 Informacijsku sigurnost postižemo odgovarajućom razinom tehničke zaštite te kontinuiranom primjenom, nadzorom i unaprjeđivanjem kontrola, procesa i aktivnosti, kontinuiranom edukacijom u dijelu informacijske sigurnosti i zaštite osobnih podataka, primjenom organizacijskih politika i odgovarajuće programske i sklopovske podrške.
10.4 Upozoravamo da svaka komunikacija s vama putem elektroničke pošte ili putem web sučelja potencijalno može biti kompromitirana i u tom dijelu ne možemo garantirati potpunu sigurnost. Sukladno tome, bilo koja informacija koja je poslana s vaše strane putem elektroničke pošte a sadrži osobne podatke, poslana je na vašu osobnu odgovornost.

11 . Razdoblje čuvanja
Podaci se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno kako bi ispunili obveze, usluge i programske sadržaje kao i svrhu za koje ste nam dali svoju privolu, imamo legitimni interes ili zakonsku osnovu. Prikupljeni osobni podaci čuvat će se razumno dugo, odnosno koliko je nužno potrebno a vezano uz svrhu i obradu prikupljanja podataka (čl.6.), osim ako zakonom nije drugačije određeno ili ako je to definirano Ugovornim odnosom. Temeljni principi i odrednice su pri tome : svrha prikupljanja i obrade, vrsta osobnih podataka te njihova količina kao i nužnost čuvanja podataka zbog programskih i zakonskih osnova. Ukoliko više ne postoje opravdani razlog i svrha čuvanja osobnih podataka , oni će biti izbrisani ili uništeni.
Podatke ne možemo obrisati:
a) Ukoliko su potrebni za izvršavanje ugovornih obaveza, ili drugih zakonskih zahtjeva (npr. Zakon o računovodstvu)
b) Ukoliko se podaci aktivno upotrebljavaju u procesima temeljem zakonite svrhe za obradu podataka.
Kako nas kontaktirati
Ukoliko imate bilo kakvo pitanje koje je vezano uz prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka ili želite steći uvid u Vaše osobne podatke koje posjedujemo s ciljem provjere, izmjene , brisanja ili ostvarenja drugih prava sukladno Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka , slobodno nam se obratite pismenim putem na slijedeću adresu:

SRRH “KALI SARA”,
Zaštita osobnih podataka i sigurnost
Pavla Hatza 23/5,
10000 Zagreb, Hrvatska

Možete nam se obratiti i putem e-mail adrese : [email protected] ili pozivom na +385 (0)1 8887 673
Vaš zahtjev tretirat ćemo povjerljivo i povratno vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku nakon što ga analiziramo.

12. promjene u našem Pravilniku o privatnosti
12.1 S vremena na vrijeme postoji mogućnost da će se pojedini dijelovi ovog Pravilnika mijenjati ili nadopunjavati sukladno promijenjenoj poslovnoj praksi, zakonskoj regulativi, novim tehnološkim i informacijskim rješenjima ili s namjerom još boljeg ispunjavanja naših obveza u dijelu prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. Ove izmjene biti će napravljene bez posebnih najava stoga Vam savjetujemo da s vremena na vrijeme provjerite i ponovno pročitate ovu izjavu o privatnosti.
12.2 Ova izjava o privatnosti je objavljena 01.04.2022.

hacklink al fethiye escort bayan escort - vip elit escort dizi film izle film izle hack forum marsbahis casibom giriş casibom betwinner türk ifşa slot siteleri