Svjetski dan romskog jezika 2013. godine

Z A K L J U Č C I

SA SIMPOZIJA ODRŽANOG POVODOM SVJETSKOG DANA ROMSKOG JEZIKA

U ZAGREBU, 03. - 05. 11. 2013. GODINE

 • Unapređivanje istraživanja koja su vezana za teoretsku lingvistiku, psiholingvistiku i sociolingvistiku romskog jezika.
 • Otvaranje Europskog centra za romske studije u Zagrebu u suradnji RNV-a i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Otvaranje nacionalnih centara za romske studije u svim zemljama u kojima postoje sveučilišta i druge institucije koji žele pružiti podršku razvoju romskog jezika, književnosti i kulture.
 • Prevazilaženje jezične asimetrije vezane za romski jezik između ekonomski jačih i slabijih centara policentričnog razvoja romskog jezika u Europi.
 • Uključivanje europskih zemalja u buduću međunarodnu mrežu koja će raditi na razvoju romskog jezika i to posebno na izjednačavnju komunikacije i otvaranju specijaliziranih web stranica.
 • Provođenje postupka priznavanja Svjetskog dana romskog jezika u svim europskim zemljama u kojima Rromi žive.
 • Razvijanje nastave na romskom jeziku od predškolskog do visokoškolskog obrazovanja.
 • Poticanje međunarodne izdavačke djelatnosti u cilju razjmene literature i informacija između zemalja i organiziranje zajedničkih izložbi, sajmova knjiga i drugog.
U Zagrebu, 05. 11. 2013. godine

Z A K L J U Č C I

SA SIMPOZIJA ODRŽANOG POVODOM SVJETSKOG DANA ROMSKOG JEZIKA

U ZAGREBU, 03. - 05. 11. 2013. GODINE

 
 • Barjovipe e sikljovipasko e rromane čhibako katar o angloškolako dži o učeškolako sikljope.
 • Implementacia e procedurako savi so ka anel barokeripe e Sathemengo divesko e rromane čhibako ane sa e thema savende dživdinen e Rroma.
 • Inkluzia e europikane themengi ano avutno maškarthemutno netvorko savo so ka kerel buti ko barjovipe e rromane čhibako thaj kodova ulavde ko jekhajekhipe e komunikaciako thaj putaripe e specializirime veb rigengo.
 • Nakhavipe e čhibake asimetriako so si phandle e rromane čhibasa maškar e ekonomikane zurale thaj kišleder centroja e policentrikane rromane čhibako ani Europa.
 • Putaripe e Nacionalnikane centrongo vaš-e rromane studie ane sa e thema savende isi institucie thaj univerzitetoja save so ka mangen te den dendo dumo vaš-o barjovipe e rromane čhibako, kulturako thaj literaturako
 • Putaripe e Europake centroske vaš-e rromane studie ano Zagrebo, Univerziteto Zagreb, Filozofikano fakulteto Zagreb
 • Te ovel anglokerdo o rodljaripe save so si phandle e teoretikane lingvistikasa, psiholingvistikasa thaj sociolingvistikasa e rromane čhibaki.
 • Vazdipe e maškarthemutne produkciako e lilengo thaj leipe thaj deipe e literaturako thaj e informaciengo maškar e thema thaj organiziripe e jekhethane egzibiciengo, sajme e lilengo thaj aver.hacklink al fethiye escort bayan escort - vip elit escort film izle hack forum marsbahis marsbahis giriş casibom betwinner türk ifşa slot siteleri