14.02.2017

Održan dvodnevni sastanak SRRH „KALI SARA“ u Varaždinskoj županiji

Savez Roma u Republici Hrvatskoj „KALI SARA“ održao je dvodnevni sastanak 11. i 12. veljače 2017. godine sa romskim udrugama i Vijećima romske nacionalne manjine iz […]
06.02.2017

Sastanak s ravnateljicom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu

Predsjednica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj ˝KALI SARA˝ Suzana Krčmar sastala se sa ravnateljicom Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu dr.sc. Tatijanom Petrić. Sastanku su prisustvovali […]
04.01.2017

Donacija tehničke opreme Vijeću romske nacionalne manjine Općine Nedelišće

Savez Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” donirao je jedno prijenosno računalo i multifunkcionalni printer Vijeću romske nacionalne manjine Općine Nedelišće kako bi mogli funkcionirati i […]

Romski praznici

Struktura članstva SRRH "KALI SARA"

29

Romskih udruga

435

Fizičkih osoba

7

Vijeća romske nacionalne
manjine na razini županija

5

Vijeća romske nacionalne
manjine na razini gradova

7

Vijeća romske nacionalne
manjine na razini općina

1

Predsjednik mjesnog odbora

10

Počasnih članova

Savez Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” djeluje pod tim imenom od prosinca 2015. godine, a nastavno na desetogodišnji rad Udruge za promicanje obrazavanja Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” i suradnju ostvarenu s ostalim brojnim udrugama romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, a posebno Vijećima i predstavnicima romske nacionalne manjine na razini županija, gradova i općina.