Besplatna primarna pravna pomoć za pripadnike romske nacionalne manjine

Primarna pravna pomoć obuhvaća:
  • opću pravnu informaciju
  • pravni savjet
  • pravnu pomoć u sastavljanju pismenih zahtjeva pred tijelima uprava pravnim osobama koje imaju javne ovlasti
  • zastupanje u upravnim stvarima
  • pravna pomoć u mirnom izvansudskom rješavanju sporova

Upit s pravnim problemom možete: