Ljetna škola "KALI SARA" 2012. godinaUdruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “ KALI SARA”-Zagreb i ove je godine kao i do sada uspješno provela 8.tradicionalnu edukacijsku školu. Mjesto održavanja ove godine je bio Biograd na moru gdje smo se u periodu od 26.08 do 31.08. družili i stjecali nova znanja i nova poznanstva. 8. Edukacijskoj školi je prisustvovalo 54 polaznika.

Kao i svake godine ljetna Edukacijska škola obrađivala je pitanja iz romske povijesti, poznavanje romskog jezika i pravopisa te pitanja vezana uz edukaciju na zdravstvenoj bazi.

Kao predavači su bili:

 • profesor Ljatif Demir
 • profesorica Hedina Sijerčić – Tahirović
 • doktor Ramadan Kajtazi
 • inženjer Jasmina Salihi
Tematske cjeline na tradicionalnoj ljetnoj školi bile su:

 • OČUVANJE ZDRAVLJA
 • HIGIJENA
 • PRAVILNA PREHRANA
 • REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE
 • POZNAVANJE ROMSKOG JEZIKA
 • ROMSKA POVIJEST I KULTURA
 • PRAVA DJECE I OBRAZOVANJE ROMA
 • ZAŠTITA PRAVA DJECE