Radionice o zdravlju


Radionica o zdravlju, Zagreb, listopad. 2013. godineRadionica o zdravlju, Beli Manastir, prosinac 2014. godinePrimorsko goranska županija, Rijeka, naselje Rujevica, listopad 2015. godineMeđimurska županija, Nedelišće, listopad 2015. godine