Svjetski dan romskog jezika 2014. godine

Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH „Kali Sara“ u suradnji sa Romskim nacionalnim vijećem bila je domaćin profesorima romskog jezika, lingvistima, romolozima, književnicima, publicistima i novinarima, koji su sudjelovali na Svjetskom simpoziju o romskome jeziku od 03. - 05. studenog 2014. godine. Zajedno su radili na standardizaciji, normiranju i kodifikaciji romskog jezika, koja je započela još 1990. godine u Poljskoj, a na inicijativu  Udruge UZOR u RH „Kali Sara“. Simpozij „Svjetski dan romskog jezika“ Udruga „Kali Sara“ održava već dugi niz godina 2009., 2010., 2011., 2012.,2013. i 2014 godine.   Na inicijativu UZOR „Kali Sara“ Hrvatski sabor je dana 25. svibnja 2012. godine priznao 05. studeni kao dan romskog jezika te se samim tim naša manifestacija obilježavanja uzdigla na veći nivo.   Tema ovogodišnjeg Simpozija bila je“Emocionalni i kulturološki aspekt romskog jezika“ sa podtemama: definicija standardnog jezika, klasifikacija standardnih jezika na monocentrične i policentrične, sociolingvistički kriteriji za utvrđivanje da li se radi o jednom ili o nekoliko standardnih jezika, naziv Romani chib, identitet Roma i zadaci lingvista Roma u unapređivanju romskog jezika u visokoškolskim institucijama.   Na Simpozij „Svjetski dan romskog jezika“ i zajedničku svečanost obilježavanja Svjetskog dana romskog jezika, došli su gosti iz različitih zemalja svijeta koji su sudjelovali u radu i prijašnjih godina, a to su:  
 1. Ljatif Demir, prof. romskog jezika i književnosti  iz Makedonije
 2. Gheorghe Sarau, prof.dr. sa Bukureštanskog Univerziteta iz Rumunjske
 3. Mislav Ježić, dr. indologije iz Hrvatske
 4. Slađana Vulin, romska aktivistica Inicijativa Romkinja iz Srbije
 5. Brahim Musić, prof. sa fakulteta u Parizu
 6. Ionel Cordovan, profesor na Sveučilištu u Bukureštu, Rumunjska
 7. Ismet Jašarević, prof. romskog jezika, Srbija
 8. Dragoljub Acković, Predsjednik Svjetskog parlamenta Roma, Srbija
 9. Dervo Sejdić, predsjednik Udruge za obrazovanje roma u BiH
 10. Sanela Bešlić, članica Povjerenstva romske nacionalne manjine, BiH
 11. Iovancha Gaspar, prof. na fakultetu u Austriji
  Sudionicima Simpozija kroz sve dane boravka u Zagrebu, bio je organiziran prijevoz, smještaj i hrana.   Gosti iz Hrvatske, kao i inozemstva pristizali su  02. studenog do 15 sati. Goste smo dočekali, smjestili u hotel ˝I˝, nakon toga u 16:00 h krenuo je uvodni dio seminara te radni dio Simpozija – okrugli stol o romskom jeziku. Radni dio održao se u konferencijskoj dvorani hotela „I“  koji je trajao sve do 19:00 sati. Uslijedila je večera u hotelu, a nakon toga svi sudionici Simpozija uputili su se u Muzej suvremene umjetnosti u kino ˝Metropolis˝ gdje je u suradnji s ˝Media Acquisitions˝ prikazan film ˝Jedan dan u životu berača željeza˝ na kojem je prisustvovalo 220 gostiju romske i neromske populacije. Kino dvorana je na našu veliku radost bila toliko popunjena da se čak tražilo mjesto više.  
 1. studenog radni dio započeo je u 09:00 sati i trajao je do ručka, nakon ručka nastavak sa radom na Simpoziju od 20:00 do 22:00 sata. Svaki sudionik Simpozija predstavljao je svoj rad koji je unaprijed pripremio na zadanu temu, uz pomoć laptopa i projektora te dodatnih materijala.
 
 1. studenog Svjetski dan romskog jezika, započeo je sastankom radne skupine u 08:00 sati ujutro. Do 10:00 sati sudionici su donosili Zaključke, kao i pripremu izjava za medije.
  U 11:00 sati sudionici simpozija su Zaključke simpozija predstavili predsjedniku Hrvatskog sabora, Jospu Leki, s ciljem upoznavanja Hrvatskog sabora, koji je ujedno i prvi nacionalni parlament koji je službeno podupro oblilježavanje 05. studeni kao Svjetski dan romskog jezika, sa zajedničkom strategijom sudionika simpozija za razvoj romskog jezika. Nakon toga, s početkom u 12:00 sati na Filozofskom fakultetu je održana svečana sjednica povodom obilježavanja Svjetskog dana romskog jezika na kojoj je sudjelovalo oko 200 gostiju, predstavnika državnih i lokalnih institucija, znanstvene zajednice, romskih udruga i vijeća romske nacionalne manjine, nevladinih organizacija, na kojoj su sudionici simpozija predstavili Zaključke simpozija široj javnosti.   Na svečanoj sjednici su govorili:  
 • Goran Beus Richembergh – izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Josipa Leke
 • Damir Boras – rektor Sveučilišta u Zagrebu,
 • Vlatko Previšić - dekan Filozofskog fakulteta,
 • Vesna Kusin - zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba,
 • Veljko Kajtazi - saborski zastupnik i predsjednik Romskog nacionalnog vijeća.
  Govornici su u svojim govorima izrazili potpunu podršku njihovih institucija očuvanju i razvoju romskog jezika.   Povodom šeste godišnjice obilježavanja Svjetskog dana romskog jezika, pojedincima i institucijama su dodijeljenje nagrade zbog njihovog doprinosa razvoju romskog jezika i obilježavanju Svjetskog dana romskog jezika.   Dobitnici nagrada bili su:  
 • Grad Novska i gradonačelnik Novske gospodin Vlado Klasan - za doprinos u radu sa romskom zajednicom
 • gospodin Brahim Musić - za doprinos razvoju i međunarodnom priznanju romskog jezika
 • Nagrada ˝Šaip Jusuf˝ za životno djelo dodjeljeno je akademiku Mislavu Ježiću
 • Nagrada ˝Ferenc Sztojka˝ za životno djelo dodjeljeno je doktoru Dragoljubu Ackoviću
    Nakon dodjele nagrada uslijedilo je čitanje Zaključaka na romskom i hrvatskom jeziku, a nakon pročitanih Zaključaka predavanje Ljatifa Demira profesora romskog jezika i književnosti iz Makedonije.   Od 14:00 sati održan je svečani ručak za sve sudionike Simpozija na Filozofskom fakultetu nakon čega je manifestacija službeno završila.