Svjetski dan romskog jezika 2010. godine


Svjetski dan romskog jezika održan je od 3. do 5.11. u Zagrebu.

Dnevni red Simpozija bio je:

  • Jezična politika
  • Mehanizmi za implementaciju jezične politike romskog jezika
  • Jezični pluralizam i normalizacija/standardizacija romskog jezika
  • Proglašavanje svetskog dana romskog jezika kao međunarodni dan 
Slijedeći Zaključke o romskome jeziku koji proizlaze sa 4.-og Kongresa Roma (Warszawa, Travanj, 1990) i Povelje br. 4/2000 koja proizlazi od Preporuka koje je dao Savjet Europe, a vezane su za obrazovanje Roma u Europi, kao i zaključke donesene na Regionalnim susretima »Sarajevske grupe« u Sarajevu, Murskoj Soboti i Beogradu, tijekom 2010 godine sudionici Svjetskog simpozija o romskome jeziku došli smo do slijedećih zaključaka:

  1. Jezična politika Roma;
  2. Mehanizmi za implementaciju jezične politike romskoga jezika;
  3. Jezični pluralizam i normalizacija/standardizacija romskoga jezika;
  4. Svjetski dan romskog jezika da bude proglašen kao međunarodni dan Romskoga jezika.
I Jezična politika Roma

S obzirom da postoji puno problema u razvitku romskoga jezika u mnogim europskim zemljama, te da u određenim zemljama još uvijek romski jezik nije priznat i još nije započet proces razvijanja, donijeli smo zaključak da je potreban efektan politički lobi u institucijama Europske Unije (EU) i Savjeta Europe (CoE), Romskom edukativnom Fondu (REF), UNESCO-u, UNICEF-u, i Ujedinjenim narodima (UN-u) kao i lobi u procesu Dekade za inkluziju Roma 2005-2015;

Takav lobi i učinkovita politika potrebni su i u romskim organizacijama kao što su: Internacionalna Romska Unija (IRU), Europski Forum Roma (ERTF), te u romskim organizacijama u matičnim zemljama kao i u Vladama zemalja u kojima Romi žive.

II Mehanizmi za implementaciju jezične politike romskoga jezika

Na području mehanizama koji uključuju implementaciju romskoga jezika, tražimo od zemalja da daju podršku u obrazovanju Roma na romskome jeziku u osnovnim i srednjim školama i na sveučilišnom nivou koji u sebi treba sadržavati državni, regionalni i međunarodni nivo.

Zbog toga što Romi žive u skoro svim zemljama Europe i svijeta, mišljenja smo da se treba napraviti mreža (na svim spomenutim nivoima) eksperata koji rade na području romskoga jezika i lingvistike.

Komisija stručnjaka treba osigurati IT rješenja (informatičku tehnologiju) sa kojom će biti olakšana elektronska komunikacija i stvaranje materijala koje sadrže programi na romskome jeziku.

III Jezični pluralizam i normalizacija/standardizacija romskoga jezika

Dosadašnja iskustva vezana za politiku u romskome jeziku i mehanizama o implementaciji te politike, pokazala su potrebu za akcionim i operatvnim planovima o romskome jeziku i njegovom pluralizmu, koji je veliko blago romske kulturne baštine.  Ti procesi ne obustavljaju proces standardizacije koji je započet u romskome jeziku.

Na ovom simpoziju su otvorena i pitanja govora koji se govore u Španjolskoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji i Finskoj, te o njihovim govornicima, kada se radi o procesu vraćanja ovih Roma u romski jezik i njihovog priznavanja romskoga jezika.

IV Svjetski dan romskoga jezika da bude priznat kao međunarodni dan romskoga jezika

Učesnici Simpozija iz 19 zemalja koji su sudjelovali na Svjetskom simpoziju o romskome jeziku donijeli su zaključak da se 5.-ti studeni prizna kao Svjetski dan romskoga jezika u cijelom svijetu.