Ljetna škola "KALI SARA" 2011. godinaUdruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “ KALI SARA”-Zagreb i ove je godine kao i do sada uspješno je provela 7. tradicionalnu edukacijsku školu. Zbog posloženih tehničkih poteškoća, morali smo ljetnu školu održati u dva dijela, no to nije umanjilo rezultate realizirane škole.

Edukacijska škola je održana u dva navrata u hotelu „ Matija Gubec”u Stubičkim Toplicama.

Prvi dio tradicionalne škole održali smo u vremenu od 25-28.08.2011. godine. Prisustvovalo je 53 polaznika koji su slušali predavanja iz oblasti.

  • POVIJEST ROMA
  • OČUVANJE ZDRAVLJA-PRAVILNA PREHRANA
  • POZNAVANJE ROMSKOG JEZIKA
  • ZAŠTITA PRAVA DJECE
  • BORBA PROTIV OVISNOSTI I NASILJA U OBITELJI
Predavči na našoj edukacijskoj školi bili su poznati ROMI koji već nekoliko puta pružaju svoje usluge organizatorima: prof. Ljatif Demir - Skopje, Branko Kajtazi, apsolvent med.fakulteta iz Beograda. Prof.Hedina Tahirović Sijerčić iz Sarajeva i diplomant iz Siska Ćazim Haliti.

Drugi dio naše edukacijske škole održao se od 14-16.10.2011.godine. Naš dobro razrađeni program realizacije funkcionirao je kao i uvjek pa smo zadovoljni što smo uz manje poteškoće završili sa aktivnostima oko 7.tradicionalne škole.

Romski jezik – poznavanje i uporaba Predavač ove nastavne cjeline bio je profesor Ljatif Demir, član Komisije za standardizaciju romskog jezika. Profesor je izložio osnove romske gramatike (abeceda, padeži), neke karakteristike romskih dijalekata i različitosti romskog pisma.  Učenici su naučili pisati i čitati nekoliko osnovnih fraza na romskom jeziku, koje se koriste u svakodnevnom govoru. Učenje pisanje na romskom jeziku iznimno je bitno, budući da romska djeca u većini govore romski jezik, ali ne pišu na romskom jer ne poznaju romsku abecedu.

Romska povijest i kultura Profesor Demir je u svom izlaganju približio učenicima osnovne činjenice o Romima.  Pripovijedanjem, opisivanjem i objašnjavanjem prikazao im je porijeklo Roma, porijeklo naziva “Rom” te  4 velike migracije Roma kroz povijest i doseljenje u Hrvatsku i na ove prostore. Kroz razgovor, profesor je uspostavio komunikaciju s učenicima, čime su se otvorila mnoga pitanja kod učenika o povijesti romskog naroda, a s čime učenici dosad nisu bili upoznati. U nastavi su korištene suvremene tehnologije kao didaktička pomagala (računalo – power point prezentacija, projektor) : u prikazu zemljovida s naznačenim valovima migracija Roma i njihovom prisutnošću u današnjim zemljama Europe.

U svojim predavanjima profesor Demir posebno je naglasio specifičnosti romskog identiteta. U sklopu predavanja o romskoj povijesti i kulturi, profesor Demir je učenicima demonstrirao “Latcho drom” , dokumentarno – glazbeni film režisera Tonya Gatlifa. Kroz analizu odabaranih sekvenci iz tog filma, učenici su mogli uočiti esencijalne elemente romske kulture: pjesmu, ples, glazbene instrumente te pratiti putovanje romskog naroda od Indije do Španjolske.

Prava djece i obrazovanje romske djece Profesorica Hedina Tahirović – Sijerčić upoznala je učenike sa pravima djeteta. Važno je da djeca i mladi budu upoznati sa svojim pravima kao npr. pravom djeteta na obrazovanje i razvoj talenata i sposobnosti, pravo djeteta na potpuni tjelesni, duhovni i duševni razvoj, na zdravstvenu zaštitu itd. Sva spomenuta prava utvrđena su UN-ovom Konvencijom o pravima djeteta.  Poseban naglasak profesorica Tahirović – Sijerčić stavila je na obrazovanje, kao ključ za promjenu društvenog položaja Roma i uspjeh samog pojedinca, što je iznimno bitno za romsku zajednicu, budući da veliki broj Roma prerano napušta školovanje. U ovom dijelu predavanja riječ je bila i o problemima školovanja djece migranata, što se odnosi na Rome (totalna asimilacija, segregacija) te o inovativnim pedagoškim metodama koje daju izvrsne rezultate u radu sa djecom različitog etničkog i socijalnog porijekla (na primjer Forum kazalište).

Prevencija zlouporabe droga Ovu nastavnu cjelinu obradio je apsolvent Medicinskog fakulteta u Beogradu, Branko Kajtazi. Cjelina za koju su polaznici bili vrlo zainteresirani obrađena je kroz:
  • alkoholizam i borba protiv ovisnosti o alkoholu
  • duhan i borba protiv ovisnosti pušenja.
  • borba protiv droge.
Djeca su primjerima iz svojih sredina aktivno sudjelovala u predavanjima.

Osnovni ciljevi ovog predavanja su upozoriti učenike/učenice na opasnosti i štetnosti zlouporabe sredstava ovisnosti, upoznati ih s utjecajem droga na organizam i posljedicama uzimanja droga te stvoriti negativan stav prema uzimaju droga i drugih sredstava ovisnosti.

Ovu nastavnu jedinicu održao je Branko Kajtazi i Ćazim Haliti.

Dobna granica mladih Roma dozvoljavala je otvoreni razgovor o seksualnom životu mladih ljudi.  Profesor ih je informirao o pitanjima vezanim uz reprodukciju i spolno prenosive bolesti.

Očuvanje zdravlja – pravilna prehrana i higijena

U prvom dijelu predavanja Ćazim Haliti i Branko Kajtazi govorili su o zdravoj, tj. pravilnoj prehrani. Pravilna prehrana iznimno je bitna za razvoj djece i mladih, budući da ona tijelu osigurava optimalan unos kalorija, vitamina, minerala i tekućine,  te optimalan omjer bjelančevina, ugljikohidrata i masti, kako bi se osigurale potrebe organizma za gradivnim, energetskim i zaštitnim tvarima.

Drugi dio predavanja bio je vezan uz higijenu kao granu medicine koja se bavi  pravilima za čuvanje i poboljšanje zdravlja. Na predavanju je profesor naglasio važnost osiguravanja dobrog zdravlja i čistoće te je koristio termini poput osobne higijene, kućne higijene i dentalne higijene.

Reproduktivno zdravlje Samoobrana i osnove borilačkih vještina

Voditelj sportskih aktivnosti za sve polaznike Ljetne škole i za prikazivanje osnovnih obrambenih stavova kroz karate sport, bio je gospodin Veljko Kajtazi, majstor karatea, nositelj crnog pojasa 5.Dan.

Hedina Tahirović – Sijerčić , romska pjesnikinja, prevoditeljica i književnica, rođena je 1960.g. u Sarajevu (BiH). Diplomirana je novinarka i učiteljica razredne nastave. Više godina radila je kao urednica romskih programa Radio-televizije Sarajevo. Živjela je u Kanadi, gdje je radila kao učiteljica razredne nastave na engleskom jeziku. Bila je glavna i odgovorna urednica prvog romskog časopisa u Kanadi pod nazivom „Romano lil“. Prevodi na romski jezik. Neka od objavljenih djela: Bosansko-romski i romsko-bosanski rječnik ; Čuj, osjeti bol!/Ashun, hachar dukh!, zbirka pjesama na bosanskom i romskom jeziku; Romske narodne priče,  za odrasle na engleskom i romskom jeziku; Stare romske bajke i priče /Romane  Paramicha.

Branko Kajtazi, rođen je u Beogradu 1983.g. Apsolvent je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Beogradu.

Mr.sc. Ljatif Demir, rođen je 1961.g. u Skoplju, gdje je diplomirao na Filološkom fakultetu. Magistrirao je književnost, a trenutno je doktorand na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Autor je nekoliko zbirki poezije i proznih i dramskih tekstova te prevoditelj na romski jezik.

ĆAZIM HALITI, rođen je 21.studenog 1989 u Sisku gdije je završio osmogodišnju školu s vrlo dobrim uspijehom, nakon čega upisuje srednju medicisku školu u Zagrebu. Vrijednim radom završava srednju medicisku školu s vrlo dobrim uspijehom pa nastavlja školovanje na zdrastvenom sveučilištu u Zagrebu- smjer radiologije. Vrlo je uspiješan student pa redovno završava sve aktivnosti na sveučilištu i postaje apsolvent. Pripreme diplomskog rada su mu u tijeku. Mladi stručnjak je elokventna osoba, snalažljiva, dobrog općeg znanja i znanja iz medicinskih nauka. Pogodan je za rad sa mladim Romima jer osobno dolazi iz dobre romske obitelji.

Veljko Kajtazi, rođen je 1960.g. u Kosovskoj Mitrovici. Završio je Vojnu akademiju te pedagošku naobrazbu na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu. Autor je prvog romsko-hrvatskog i hrvatsko-romskog rječnika ( 2008.) te serijala dvojezičnih romsko-hrvatskih slikovnica „Sara“ te je urednik zbornika Svjetski dan romskog jezika 3.-5.studenog 2009. Osnivač je Udruge za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara” i Romskog karate kluba „SHIRO“ Zagreb.

Korisnost određenih zahvata u obrani od nasilnika u svakodnevnom životu bila je dovoljan motiv za sudjelovanje u ovim aktivnostima za sve polaznike škole.