Predstavnici Saveza u Kotoribi i Kuršancu
22.02.2021
Reci.hr objavio intervju sa Suzanom Kunac, voditeljicom projekta „Obrazovane Romkinje, osnažene romske zajednice”
24.02.2021

Električne mikromreže i mogućnosti njihovog uvođenja u romska naselja – sastanak u sjedištu Saveza

U sjedištu Saveza, danas 23. veljače 2021, održan je sastanak o novom projektu mikromreža za električnu energiju i njihovoj mogućoj implementaciji u romskim naseljima u Hrvatskoj. Predstavnici tvrtke Končar i Hrvatske elektroprivrede, okupljenim su predstavnicima Saveza Roma u RH „Kali Sara” i predstavnicima Vijeća romske nacionalne manjine iz Varaždinske, Međimurske, Brodsko-posavske i Sisačko-moslavačke županije predstavili potencijale ovakvih sustava. Takva rješenja mogla bi na održiv i pouzdan način osigurati pristup električnoj energiji naseljima u kojima pitanje opskrbe električnom energijom još uvijek nije riješeno na adekvatan način.