Ljetna škola KALI SARE 2009
29.08.2009
Ljetna škola KALI SARA 2011
31.08.2011

Ljetna škola KALI SARA 2010

Ljetna škola "KALI SARA" 2009 - Novi Vinodolski

 

U Biogradu je od 31.kolovoza do 05. rujna 2010. godine, održan je tradicionalni edukacijski seminar za romsku djecu, koji naša Udruga za promicanje obrazovanja Roma u Republici Hrvatskoj «Kali Sara» organizira jednom godišnje u ljetnom periodu, za romsku djecu s područja Republike Hrvatske. Ovogodišnjem seminaru prisustvovalo je 68-ero djece iz Čakovca, Bjelovara, Rijeke, Pule, Siska, grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Organiziran je smještaj u Hotelu Biograd, u Biogradu na moru,  puni pansion za sve polaznike, kao i profesore i sudionike radionica s djecom koji su došli iz Kölna (Njemačka), Skopja (Makedonija), Beograda (Srbija) i Zagreba (Hrvatska).

Na ovogodišnjoj edukacijskoj školi za mlade Rome odrađeno je 5 nastavnih cjelina:

Predavači ovogodišnje edukacijske škole bili su:

Dragoljub Acković – «Povijest Roma»

  • Predavanje o procesu selidbe Roma iz Indije put Kavkaza i Anatolije, te dalje na područje Bizantskog carstva; utjecaj grčkog jezika na romski jezik, sličnosti i razlike;
  • situacija danas- države u kojima Romi žive.

Profesor Ljatif Demir – tema «Romski jezik»

  • Romi dolaze iz Indije, tako da romski jezik po svojim obilježjima ulazi u indijsku ili indo-arijsku grupu jezika; radilo se o periodu od 1500. g. pr.n.e. do 500.g. pr.n.e.; ova tema obuhvatila je i druge jezike te skupine, kao i upoznavanje s drevnim jezikom Sanskritom;
  • prisutnost romskoga jezika danas u Europi i svijetu; narječja u pojedinim zemljama, razlike i sličnosti s romskim jezikom koji djeca govore u svojoj obitelji.
  • Razlike u govoru i pismu, kao i njihovom izgovoru.

Ramadan Kajtazi – «Očuvanje zdravlja» – pravilna prehrana, prevencija bolesti, borba protiv ovisnosti, planiranje obitelji – spolne bolesti i kontracepcija.

Hedina Sijerčić-Tahirović – diplomirani novinar – «Prava djece i mladih»

  • Ponašanje mladih u obitelji, u školi i društvu općenito; što se smatra maloljetničkom delinkvencijom, koja su prava djece i mladih u društvu i kako ih ostvariti i zaštititi.

Veljko Kajtazi – «Samoobrana i borilačke vještine»

Važnost zdravog tijela za normalan psiho-fizički razvoj; samoobrana i kada je primijeniti;

Osnove karatea i drugih borilačkih vještina

Svaka tema obrađena je u periodu od 45 minuta (školski sat) između kojih su djeca imala pauzu od 5 do 10 minuta.