Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve holokausta – Samudaripen 2012
04.08.2012
Svjetski dan Roma 2013
14.04.2013

Ljetna škola KALI SARA 2012

Ljetna škola KALI SARA 2012

Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “ KALI SARA”-Zagreb i ove je godine kao i do sada uspješno provela 8.tradicionalnu edukacijsku školu. Mjesto održavanja ove godine je bio Biograd na moru gdje smo se u periodu od 26.08 do 31.08. družili i stjecali nova znanja i nova poznanstva. 8. Edukacijskoj školi je prisustvovalo 54 polaznika.

Kao i svake godine ljetna Edukacijska škola obrađivala je pitanja iz romske povijesti, poznavanje romskog jezika i pravopisa te pitanja vezana uz edukaciju na zdravstvenoj bazi.

Kao predavači su bili profesor Ljatif Demir, profesorica Hedina Sijerčić – Tahirović, doktor Ramadan Kajtazi, inženjer Jasmina Salihi.

Tematske cjeline na tradicionalnoj ljetnoj školi bile su:

  • OČUVANJE ZDRAVLJA
  • HIGIJENA
  • PRAVILNA PREHRANA
  • REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE
  • POZNAVANJE ROMSKOG JEZIKA
  • ROMSKA POVIJEST I KULTURA
  • PRAVA DJECE I OBRAZOVANJE ROMA
  • ZAŠTITA PRAVA DJECE