Mir Božji, Hristos se rodi!
07.01.2019
Održana dvodnevna edukacijska radionica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
26.01.2019

Najava – Zdravstvene radionice u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

21. siječanj 2019. godine

SRRH “KALI SARA” nastavlja sa ciklusom zdravstvenih radionica po Hrvatskoj. Ovogodišnje radionice održat će se u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i to 25. siječnja 2019. godine u prostorima Velike vijećnice Grada Bjelovar s početkom u 15 sati i 26. siječnja 2019. godine u Hotelu Bilogora u Grubišnom polju s početkom u 11 sati.

Radionice pod nazivom “Usvajanje socijalnih vještina usmjerenih na smanjenje neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih” podijeljene su u četiri cjeline, a cilj im je educirati djecu i mlade o temama koje su bitne za njihovo socijalno uključivanje u društvo uz navođenje modela rješavanja poteškoća u komunikaciji i eventualnog susretanja sa oblicima nasilja. Tako će predavači sa Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, prof. Jadranka Pavić i prof. Aleksandar Racz obraditi teme društene integracije kroz medijsku komunikaciju, komunikacije u izgradnji međuljudskih odnosa, prošnje kao zlostavljanja djece i obiteljskog nasilja nad ženama i djecom.