Održana prva Ljetna škola suočavanja s prošlošću Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”
14.07.2021
Potpisan sporazum o suradnji Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” i visokog učilišta Edward Bernays University College
27.07.2021

Obavijest o podnošenju prijava za unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje donio je Godišnji program unapređenja životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za 2021. godinu, koji se provodi kroz dva modela: Model 1 – dodjela aparata bijele tehnike i Model 2 – opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora.

Aparati bijele tehnike koji se dodjeljuju su kuhinjski štednjaci na kruta goriva, električni štednjaci, kombinirani električno-plinski štednjaci, peći za grijanje prostora, hladnjaci i perilice za rublje.

Opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora uključuje dodjelu osnovne kupaonske opreme i sanitarija (umivaonik, toaletna školjka s vodokotlićem, akrilna kada ili akrilna tuš kada (bez kabine), električni bojler) i potreban materijal za ugradnju s keramikom (cijevi, slavine, ventili, pločice, ljepilo za pločice, sifoni i sl.), prema troškovniku za opremanje kupaonice koji će izraditi ovlašteni projektant. Specifikacija materijala za uređenje kupaonica sastavni je dio Godišnjeg programa.

Prijave se mogu podnijeti samo za jedan model. Ako se prijava odnosi na Model 1, može se odobriti samo jedan aparat.

Pravo na unapređenje životnih uvjeta dodjelom aparata bijele tehnike može ostvariti podnositelj prijave s članovima obitelji s kojima živi u istom kućanstvu pod uvjetom da:

1.je podnositelj prijave pripadnik romske nacionalne manjine
2.podnositelj prijave i članovi njegove obitelji nisu prethodno ostvarili to pravo na temelju Godišnjeg programa za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2019. godinu odnosno za 2020. godinu.

Pravo na unapređenje životnih uvjeta opremanjem kupaonice i/ili sanitarnog čvora može ostvariti podnositelj prijave s članovima obitelji s kojima živi u istom kućanstvu pod uvjetom da:

1.je podnositelj prijave pripadnik romske nacionalne manjine
2. podnositelj prijave ima postojeći stambeni objekt unutar kojega postoji prostorija predviđena za opremanje i uređenje kupaonice i/ili sanitarnog čvora.

Prijava za ostvarivanje prava na unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine podnosi se na utvrđenom obrascu (prijavnici) i mora sadržavati sljedeće podatke:

 • ime i prezime podnositelja prijave te ime i prezime svih članova obitelji za koje se podnosi prijava,
 • broj OIB-a podnositelja prijave i svih članova obitelji,
 • adresu prebivališta i/ili boravišta podnositelja prijave,
 • ime i prezime opunomoćenika za primanje pismena i njegova adresa (ako stranka živi u inozemstvu),
 • navod o potrebnom aparatu bijele tehnike ili potrebi za opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora,
 • ako je predmet prijave opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora, podatak o površini prostora za koji se traži opremanje te izjavu podnositelja prijave, danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da će dodijeljenu opremu i materijal za opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora ugraditi najkasnije u roku 120 dana od isporuke. U protivnom će protiv njega biti pokrenut postupak radi naknade štete,
 • vlastoručni potpis podnositelja prijave.

Uz prijavu, podnositelj obvezno mora priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • preslike važećih osobnih iskaznica ili drugih identifikacijskih isprava podnositelja prijave i članova obitelji,
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv podnositelja prijave,
 • potvrdu o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini za podnositelja prijave (izvod iz registra birača ili druga javna isprava iz koje je vidljiva pripadnost romskoj nacionalnoj manjini),
 • ako se traži opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora,  izjavu podnositelja prijave danu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je objekt u kojem se traži opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora legalan,
 • ako se traži opremanje kupaonice i/ili sanitarnog čvora, fotografije prostora predviđenog za kupaonicu i/ili sanitarni čvor.

Uz prijavu, podnositelj također mora priložiti i dokaze/dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za bodovanje prijave:

 • za bodove prema broju članova obitelji – broj članova obitelji naveden u prijavi;
 • za bodove na temelju dobi – podatak naveden u prijavi;
 • za bodove na temelju invalidnosti ili invalidnosti člana obitelji – dokaz o utvrđenoj invalidnosti;
 • za neuređen i/ili neopremljen kupaonski prostor i/ili sanitarni čvor, fotografije prostora predviđenog za kupaonicu i/ili sanitarni čvor.

Program je namijenjen socijalno ugroženim obiteljima pripadnicima romske nacionalne manjine, a pravodobne i uredne prijave boduju se u skladu s Kriterijima, a koji posebno uključuju broj i životnu dob članova kućanstva, broj maloljetne djece i stupanj invaliditeta.

Prijave se podnose isključivo poštom na adresu: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Mesnička 23, 10000 Zagreb.

Rok za dostavu prijava je do 20. kolovoza 2021. godine. Prijavnica je dostupna ovdje.