Održan sastanak sa ravnateljem Spomen područja Jasenovac
13.06.2017
Otvorena međunarodna putujuća izložba o holokaustu Roma
29.06.2017

Obilazak radova na romskom groblju Uštice

Savez Roma u Republici Hrvatskoj ˝KALI SARA˝ obišao je radove koji se izvode na romskom groblju Uštice. Radovi se konkretno odnose na betoniranje rubnjaka oko cvijeća na grobnicama, proširenje prilazne staze prema groblju te krčenje korova i drugog raslinja oko groblja. Radove na groblju obišla je i načelnica Općine Jasenovac Marija Mačković sa svojim suradnicima.