Savez će sufinancirati izgradnju društvenog doma u Capraškim Poljanama
26.02.2021
Zaključeni ugovori s gradovima Beli Manastir i Grubišno Polje o izgradnji kulturnog objekta i uređenju društvenog doma
05.03.2021

Održan sastanak radne skupine Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i inkluziju Vijeća Europe

22. veljače 2021. održan je sastanak radne skupine Upravnog odbora za antidiskriminaciju, raznolikost i inkluziju Vijeća Europe (eng: Steering Committee on Anti-Discrimination, Diversity and Inclusion – CDADI) na temu aktivne političke participacije mladih pripadnika nacionalnih manjina. U sastanku je sudjelovala i predstavnica SRRH „KALI SARA”.

CDADI je trenutačno u postupku izrade studije o političkoj aktivnosti mladih pripadnika nacionalnih manjina te je u svrhu prikupljanja podataka organizacijama civilnog društva čije je djelovanje usmjereno na mlade uputio upitnik. Nakon proučavanja njihovih odgovora, na sastanak radne skupine pozvane su organizacije u čijem su djelovanju uočene aktivnosti koje doprinose poboljšanju političke participacije mladih iz nacionalnih manjina, nastojeći o dobrim praksama informirati dionike diljem Europe.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Tajništva Vijeća Europe, Savjetodavnog vijeća za mlade te četiri nevladine organizacije, od kojih i romska udruga iz Katalonije (Federation of Roma Associations of Catalonia – FAGIC) s kojom Savez dijeli slična iskustva i zapažanja o položaju Roma i problemima s kojima se susreću.