Najava – Zdravstvene radionice u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji
21.01.2019
U Belišću potpisan sporazum o izgradnji višenamjenskog sportskog igrališta
30.01.2019

Održana dvodnevna edukacijska radionica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

25. – 26. siječanj 2019. godine

U suradnji sa Gradom Zagrebom Savez Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” organizirao je dvodnevnu edukacijsku radionicu u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji na temu “Usvajanja socijalnih vještina usmjerenih na smanjenje neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži” s osvrtom na društenu integraciju kroz medijsku komunikaciju, izgradnju međuljudskih odnosa, prošnju kao zlostavljanje djece i obiteljsko nasilje nad ženama i djecom.
Prva radionica održana je 25. siječnja u Velikoj vijećnici Grada Bjelovaru, a druga u Hotelu Bilogora 26. siječnja u Grubišnom Polju. Predavači koji su održali radionice su doc.dr.sc. Aleksandar Racz, prof.v.š. i dr.sc. Jadranka Pavić, viši predavač na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu.
Profesorica Pavić obradila je teme društvene integracije kroz medijsku komunikaciju te komunikaciju u izgradnji međuljudskih odnosa te istaknula kako neadekvatno korištenje medija ima brojne negativne reperkusije na međuljudske odnose i pojavu društveno nepoželjnih ponašanja. Profesor Racz usredotočio se na teme prošnje kao zlostavljanja djece te obiteljskog nasilja nad ženama i djecom.
Radionicu su pozdravili gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak i zamjenik gradonačelnika Grada Grubišno polje Zlatko Pavičić te ravnatelj i stručni tim Ekonomske i birotehničke škole Bjelovar kao i ravnateljica Srednje škole Bartola Kašića Grubišno Polje. Objema radionicama prisustovao je saborski zastupnik Veljko Kajtazi.