Najava – Svjetski dan romskog jezika
23.10.2018
U Zagrebu obilježen Svjetski dan romskog jezika
05.11.2018

Održana konferencija “Romska pedagogija za pomirenje” u organizaciji ERIAC-a i SRRH “KALI SARA”

30. listopada 2018. godine – Romska pedagogija za pomirenje koju je Europski romski institut za umjetnost i kulturu iz Berlina organizirao u Zagrebu u sklopu svoje Inicijative za umrežavanje kulturnih institucija. Konferencija u Zagrebu organizirana je u partnerskoj suradnji sa Savezom Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” koji je koordinator cijelog događanja. Ovom Inicijativom ERIAC se želi predstaviti različitoj publici izvan Berlina gdje se nalazi sjedište ERIAC-a. Tako se ovog puta ERIAC usredotočuje na Balkan s ciljem približavanja romske umjetničke i kulturne scene.