Kulturnom manifestacijom u Koprivnici obilježen Svjetski dan Roma
10.04.2017
SRRH ˝KALI SARA˝ na komemoraciji u Jasenovcu u organizaciji SABA-e i SNV-a
22.04.2017

Kulturnom manifestacijom u Sisku obilježen Svjetski dan Roma

Predsjednica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj ˝KALI SARA˝ Suzana Krčmar prisustvovala je obilježavanju Svjetskog dana Roma, koji se održao u dvorani Doma INA Rafinerije u Sisku. Osim romskih KUD-ova i udruga koji su se, već tradicionalno, predstavili javnosti, manifestaciji su nazočili predstavnici Grada Siska, Sisačko-moslavačke županije, Centra za socijalnu skrb Sisak, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.