Film “KALI SARA – prvih deset godina” i publikacija “1000 godina migracije Roma” nagrađeni u Italiji
04.10.2018
SRRH “KALI SARA” i ERIAC najavljuju projekt u sklopu Inicijative za umrežavanje kulturnih institucija
15.10.2018

SRRH “KALI SARA” partner na međunarodnom projektu u Italiji

U gradu Isernija, glavnom gradu istoimene talijanske provincije, 26. i 27. listopada održat će se projekt pod nazivom “Razvijanje respektabilne Europe u borbi protiv diskriminiranja i socijalne isključenosti Roma (DREAM)”.

Bit će to prilika za raspravu na navedenu temu, ali i podjela praksi i iskustava u različitim europskim državama u kojima su Romi manjina. Uz SRRH “KALI SARA” partneri projekta su Romano Pijats Società Cooperativa Sociale ONLUS (Italija), Comune di Isernia (Italija), Liberalna Alternativa Za Rosmko Grazhdansko Obedinenie (Bugarska),  Nvo Prerodba (Republika Makedonija),  Babeş-Bolyai University, Faculty Of History And Philosophy, Department Of International Studies And Contemporary History (Rumunjska),  IASIS (Grčka), Asociacion Bienestar Y Desarrollo (Španjolska), EPEKA (Slovenija), Epeka (Srbija) i Epeka (Crna Gora).

Projekt DREAM ima za cilj stvaranje europske mreže lokalnih udruga i općina kao i promišljanje o suvremenim oblicima socio-kulturalne isključenosti i stigmatizacije Roma i Sinta u Europi ostvarujući konkretne korake za promicanje socijalne uključenosti i integracije u društvo.