Potpisan ugovor o izgradnji sportskog igrališta u romskom naselju Capraške poljane
11.06.2018
SRRH “KALI SARA” na konferenciji u Vijeću Europe u Strasbourgu
18.06.2018

SRRH “KALI SARA” na sastanku u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

13. lipanj 2018. godine – U Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održan je sastanak predstavnika Roma i predstavnika Centara za socijalnu skrb iz desetak županija. Sastanku je prisustvovala i ministrica Nada Murganić koja je sa suradnicima prezentirala Zaključak o provedbi članka 29. Zakona o socijalnoj skrbi koji se tiče korisnika i mogućnosti korištenja osobnih ili posuđenih osobnih vozila.

U tom smislu dodatno je objašnjeno što je to prometna izoliranost i u kojim slučajevima korisnici mogu koristiti vozila bez dovođenja u pitanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu što do sad Centri nisu ujednačeno definirali. Pored toga razgovaralo se o pravu rada u javnom radu / radu za opće dobro bez gubljenja prava na zajamčenu minimalnu naknadu te ostalim problemima romske nacionalne manjine.