SRRH “KALI SARA” sudjelovao u podjeli prigodnih uskršnjih poklona u Kuršancu, Paragu i Gornjem Kuršancu
15.04.2019
Najpotrebitijima podijeljeni prigodni uskršnji paketi u Podturenu
15.04.2019

SRRH “KALI SARA” sudjelovao u podjeli prigodnih uskršnjih poklona u Kotoribi

15. travanj 2019. godine

U povodu dolazećeg blagdana Uskrsa, SRRH “KALI SARA” je zajedno suradnicima i saborskim zastupnikom Kajtaijem, sudjelovao u podjeli prigodnih paketa najpotrebitijima u romskom naselju u Kotoribi.