15.12.2017

SRRH “KALI SARA” pomaže najboljim studentima i aktivnim članovima Saveza

15. prosinca 2017. g. – SRRH “KALI SARA” nastavlja pomagati najboljim studentima i aktivnim članovima Saveza. Tako im je predsjednica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA”, […]