20.02.2019

Donacija ogrijeva romskim obiteljima u Torjancima

19. – 20. veljače 2019. godine SRRH “KALI SARA” sudjelovala je u donaciji ogrijeva romskim obiteljima u Torjancima u Osječko-baranjskoj županiji u suradnji sa saborskim zastupnikom […]