15.04.2019

SRRH “KALI SARA” sudjelovao u podjeli prigodnih uskršnjih poklona u Kotoribi

15. travanj 2019. godine U povodu dolazećeg blagdana Uskrsa, SRRH “KALI SARA” je zajedno suradnicima i saborskim zastupnikom Kajtaijem, sudjelovao u podjeli prigodnih paketa najpotrebitijima u romskom naselju […]
15.04.2019

SRRH “KALI SARA” sudjelovao u podjeli prigodnih uskršnjih poklona u Kuršancu, Paragu i Gornjem Kuršancu

13. travanj 2019. godine U povodu dolazećeg blagdana Uskrsa, SRRH “KALI SARA” je zajedno suradnicima i saborskim zastupnikom Kajtaijem, sudjelovao u podjeli prigodnih paketa najpotrebitijima u dva najveća […]
20.02.2019

Donacija ogrijeva romskim obiteljima u Torjancima

19. – 20. veljače 2019. godine SRRH “KALI SARA” sudjelovala je u donaciji ogrijeva romskim obiteljima u Torjancima u Osječko-baranjskoj županiji u suradnji sa saborskim zastupnikom […]
02.02.2019

SRRH “KALI SARA” održao izvještajni sastanak u Hotelu “Laguna”

2. veljače 2019. godine Savez Roma u Republici Hrvatskoj “KALI SARA” održao je izvještajni sastanak na kojem su svi prisutni predstavnici romske manjine predstavili svoje probleme s […]